Julkaistu: 25.05.2018 00.00

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

YHDISTETTY REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispvm: 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä


TPS Juniorijääkiekko ry

Postiosoite: Artukaistentie 8, 20210 Turku

Käyntiosoite: Artukaistentie 8, 20210 Turku

2. Rekisterinpitäjänvastuuhenkilö

Kalle Lahti (toiminnanjohtaja)

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Kalle Lahti (toiminnanjohtaja)

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Kalle Lahti (toiminnanjohtaja)

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava Kalle Lahti, TPS Juniorijääkiekko ry

Puhelin: 040 762 3501

Sähköposti: kalle.lahti@tps.fi

3. Rekisterin nimi

TPS Juniorijääkiekko ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Jäsenten rekisteröinti
 • Kilpailutoiminnan toteuttaminen (esim. ikäluokka-, joukkue- ja edustusoikeustiedot) - Tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu
 • Vakuutustietojen välittäminen vakuutusyhtiölle
 • Sähköinen jäsenviestintä
 • Jäsenetujen saamiseksi tulee olla erillinen suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin.
 • Analysointi ja tilastointi
 • Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen
 • Laskutukseen tarvittavat tiedot
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Asiointikieli
 • Muut jäsenen demografiatiedot
 • Syntymäaika
 • Kansallisuus
 • Syntymämaa
 • Syntymäkaupunki
 • Käyttäjätunnus
 • Salasana
 • Muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • Henkilön kuva
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset
 • Laskutus- ja maksutiedot
 • Tuote- ja tilaustiedot
 • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • Peruutustiedot
 • Selailu-ja hakutiedot ja tunnistautumistiedot
 • Tiedot palveluiden käytöstä
 • Rekisteröintihistoria (esim. pelaajalisenssit, vakuutukset, pelaajasiirtopyynnöt)
 • Mahdolliset henkilötodistukset, pelaajasopimukset, oleskeluluvat
 • Kansallisiin ja kansainvälisiin siirtoihin vaadittavat dokumentit
 • Ottelut
 • Pisteet
 • Varoitukset
 • Rangaistukset
 • Peli-/ottelukiellot
 • Muut ottelutapahtumaan liittyvät tilastointitiedot

5. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteriä tarvitaan

-Seuran toiminnan pyörittämiseen

-Pelipassien ja vakuutuksien hankkimiseen

-Seura-asujen tilauksiin

-Joukkue- ja yksittäiskuvien ottamiseen

5a. Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot:

 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Asiointikieli
 • Muut jäsenen demografiatiedot
 • Syntymäaika
 • Kansallisuus
 • Syntymämaa
 • Syntymäkaupunki

Rekisteröitymistiedot, kuten:

 • Käyttäjätunnus
 • Salasana
 • Muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • Henkilön kuva
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset

Jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten:

 • Laskutus- ja maksutiedot
 • Tuote- ja tilaustiedot
 • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
 • Peruutustiedot

Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten:

 • Selailu-ja hakutiedot ja tunnistautumistiedot
 • Tiedot palveluiden käytöstä

Rekisteröintitiedot, kuten:

 • Rekisteröintihistoria (esim. pelaajalisenssit, vakuutukset, pelaajasiirtopyynnöt)
 • Mahdolliset henkilötodistukset, pelaajasopimukset, oleskeluluvat
 • Kansallisiin ja kansainvälisiin siirtoihin vaadittavat dokumentit

Kilpailutilastot, kuten:

 • Ottelut
 • Pisteet
 • Varoitukset
 • Rangaistukset
 • Peli-/ottelukiellot
 • Muut ottelutapahtumaan liittyvät tilastointitiedot
 • Muut kuin ottelutapahtumaan liittyvät tilastointitiedot

Palkan- ja palkkionmaksuun liittyvät yksilöivät tiedot, kuten henkilötunnus

 • Nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut
 • Järjestelmän käyttötiedot ja -tilastot
 • Tapahtumien osallistumistiedot
 • Henkilön kilpailutoimintaan liittyvät tiedot sekä muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot Henkilön tai huoltajan itse antamat lisätiedot: - esim. allergiat/sairaudet
 • Jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla
 • Rekisterinkäsittelijän (esim. sihteeri) tai toimihenkilön (esim. hallituksen jäsen) syöttäminä
 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
 • Kansainvälisten lajiliitto (IIHF) ja kansallisen lajiliiton (SJL) sekä niiden alaisten jäsenliittojen rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä
 • Suomen Jääkiekkoliiton jäsenseurojen rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä
 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

-Jopox

-Suomen jääkiekkoliiton pelipassin järjestelmä

-Lyyti

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsentä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Jäseneltä itseltään suoraan järjestelmään, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla
 • Rekisterinkäsittelijän (esim. sihteeri) tai toimihenkilön (esim. hallituksen jäsen) syöttäminä
 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
 • Kansainvälisten lajiliitto (IIHF) ja kansallisen lajiliiton (SJL) sekä niiden alaisten jäsenliittojen rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä
 • Suomen Jääkiekkoliiton jäsenseurojen rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä
 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa.

 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
 • Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.
 • Voimme luovuttaa tietoja kansainvälisen lajiliiton (IIHF) sekä sen alaisten jäsenliittojen rekistereihin
 • SJL:n jäsenseurojen rekistereihin, kilpailujärjestelmiin ja julkaisuihin

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Luovutamme tietoja kolmansille ainoastaan kohdassa 7 esitellyissä tapauksissa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Tietojen käsittely- ja selaamismahdollisuus myönnetään rekisterin hoidosta vastaaville yhdistyksen hallituksen jäsenille sekä erillisellä salassapitosopimuksella valtuutetuille tahoille esim. tilitoimisto.
 • ATK:lla käsiteltävät tiedot Jäsenrekisteriä käsitellään sähköisesti. Rekisterissä oleva tieto on tietokannassa, joka on suojattu salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietojen käsittely-, haku- ja selaamismahdollisuus myönnetään rekisterin hoidosta vastaaville yhdistyksen hallituksen jäsenille sekä erillisellä salassapitosopimuksella valtuutetuille tahoille esim. tilitoimisto.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan:

-tietojen tarkastusoikeus

-tietojen korjaaminen ja poistaminen

-tietojen käsittelyn rajoittaminen

-tietojen siirto-oikeus

-vastustamisoikeus

Yhteishenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava. Tietosuojavastaava Kalle Lahti, TPS Juniorijääkiekko ry

Puhelin: 040 762 3501

Sähköposti: kalle.lahti@tps.fi

11. Virheen oikaisu

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki 523/1999, 29§).

Rekisteriasioista vastaavan henkilön on välittömästi virheen huomattuaan korjattava virhe tai ilmoitettava siitä henkilölle, jolla on riittävät oikeudet virheen korjaamiseen. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista, ja tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä. Jos tiedon korjaamisesta kieltäydytään, annetaan siitä kirjallinen kieltäytymistodistus. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta.

Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti tai suullisesti rekisteriasioita

hoitavalle henkilölle ja tarvittaessa rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan.

Muissa tapauksissa korjaamispyyntö osoitetaan:

TPS Juniorijääkiekko ry

Tietosuojavastaava Kalle Lahti

Puhelin: 040 762 3501

Sähköposti: kalle.lahti@tps.fi

Osoite: Artukaistentie 8, 20210 Turku