Kyselyn tulokset: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kokemukset sekä yhdenvertaisuuden toteutuminen
TPS Juniorijääkiekko ryJulkaistu: 22.11.2023 14.15

Kyselyn tulokset: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kokemukset sekä yhdenvertaisuuden toteutuminen

Urheiluseuroilla on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Jopa 90 prosenttia suomalaisista lapsista ja nuorista osallistuu jossain vaiheessa seuratoimintaan. TPS Juniorijääkiekko ry on yhteistyössä Me-säätiön ja lähes kahdenkymmenen suomalaisen urheiluseuran kanssa kerännyt ainutlaatuista vertailudataa urheiluseuroissa harrastavien lasten ja nuorten perhetaustasta ja hyvinvoinnista.

Lasten ja nuorten kasvava pahoinvointi on herättänyt keskustelua harrastamisen ja urheiluseurojen roolista hyvinvoinnin edistämisessä. Seuramme on yhteistyössä Me-säätiön kanssa kerännyt tietoa harrastajien taustatekijöistä ja hyvinvoinnin kokemuksesta, jotta voidaan varmistaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin kokemus ja yhdenvertaisuuden toteutuminen myös urheilumaailmassa.

Yhdenvertaisuuden toteutuminen

Datan perusteella TPS Juniorijääkiekko ry tavoittaa lapsia ja nuoria myös sellaisista perheistä, joissa toteutuu yksittäisiä sosioekonomisia taustatekijöitä, kuten pienituloisuutta, matalaa koulutustasoa tai yksinhuoltajuutta. Tavoittavuus on seurassamme tuloksien perusteella 23 %:a, mikä on hieman yli pilottiin osallistuneiden seurojen keskiarvon.

Pilotin tulosten perusteella, keskimäärin 20 %:a urheiluseuroissa harrastavista lapsista ja nuorista tulee perheistä, joissa toteutuu yksittäisiä sosioekonomisia taustatekijöitä, kuten pienituloisuutta, matalaa koulutustasoa tai yksinhuoltajuutta. Datan perusteella kuitenkin vain 2 %:a harrastajista on perheistä, joissa toteutuu kasautunutta huono-osaisuutta.

-Meidän tulee seurana arvioida omaa toimintaamme kriittisten lasien läpi, sillä koen, että pienilläkin konkreettisilla muutoksilla toiminnassamme voimme lisätä yhdenvertaisuutta. On ensiarvoisen tärkeää, että on olemassa erilaisia taloudellisia tukimalleja, joiden avulla voidaan turvata lapselle tärkeän harrastuksen jatkuminen. Lisäksi seuralla on tarjolla useita erilaisia matalan kynnyksen ryhmiä, kuten Easy Hockey Kiekkokeho, Special Hockey ja Khaledin luistelukoulu. Näissä ryhmissä vallitsee vastausten perusteella hyvä henki ja niihin on myös helppo tulla mukaan, kun esimerkiksi myös kaikki varusteet on tarvittaessa seuralta lainattavissa, TPS Juniorijääkiekon toiminnanjohtaja Kalle Lahti pohtii.

Harrastajien hyvinvoinnin kokemus

Harrastajistamme 42 %:a kokee seuratoiminnalla olevan myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiinsa. 8,9 % harrastajista kuitenkin kokee, että toiminta on heikentänyt hyvinvointia edellisen kuuden kuukauden aikana.

-Jääkiekko on harrastuksena paljon muutakin kuin pelkän pelin tai lajitaitojen opettamista. Se on esimerkiksi ystävyyssuhteita, turvallisia aikuisia ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Meidän jokaisen seurassa toimivan aikuisen on ehdottomasti kohdattava lapset sekä nuoret paremmin, heidän tulee kokea tulevansa nähdyiksi ja kuulluiksi. Pelkästään jo tällä yksinkertaisella toimenpiteellä lisäämme psyykkistä hyvinvointia, kun henkilö kokee olevansa tärkeä osa yhteisöä, Lahti kuvailee.

TPS Juniorijääkiekko ry seuraa hyvinvoinnin kokemusta ja yhdenvertaisuuden toteutumista jatkossakin

TPS Juniorijääkiekko ry hakee aktiivisesti keinoja lisätä seuratoiminnan myönteisiä hyvinvointivaikutuksia ja keinoja tarjota tasavertaisia mahdollisuuksia erilaisista perhetaustoista tuleville lapsille ja nuorille.

Yhteistyö Me-säätiön kanssa jatkuu ja tulemme jatkossakin seuraamaan toimintamme vaikutuksia harrastajien hyvinvointiin sekä yhdenvertaisuuden toteutumista seurassa.

-Mielestäni olemme erittäin tärkeän asian äärellä, sillä ihmiset ovat koko seuratoiminnan ydin. Pilotti antoi meille tärkeää taustatietoa, jota voimme hyödyntää päätösten teossa. Jääkiekon tulee jatkossakin kuulua kaikille ja jokaisella tulee olla mahdollisuus päästä harrastamaan tätä upeaa lajia. Haluammekin nyt työstää asioita kokonaisvaltaisesti eteenpäin, jotta voimme verrata aikaansaannoksiamme sitten keväällä 2024 tehtävän kyselyn tuloksiin. Suuret kiitokset vielä kaikille kyselyyn vastanneille, Lahti päättää.