TPS Juniorijääkiekko selvittää yhdessä Me-säätiön kanssa jälleen harrastustoiminnan vaikuttavuutta
TPS Juniorijääkiekko ryJulkaistu: 22.04.2024 09.00

TPS Juniorijääkiekko selvittää yhdessä Me-säätiön kanssa jälleen harrastustoiminnan vaikuttavuutta

Kiitos, jos vastasit viime syksynä Jopoxissa kyselyyn harrastajan hyvinvoinnista ja perhetaustoista. Saimme kyselystä tärkeää tietoa seuran toiminnan kehittämiseen.

Ehkä oletkin huomannut, että Jopoxiin on avautunut sama lyhyt kysely uudestaan vastattavaksesi! Kyselyllä halutaan seurata, miten harrastajien hyvinvointi on kehittynyt. Vaikka et olisi vastannut kyselyyn syksyllä, voit ehdottomasti antaa äänesi kuuluviin tällä kertaa. Jokaisesta vastauksesta on meille paljon hyötyä!

Kyselyn on kehittänyt lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä Me-säätiö. Tuloksena seura saa valmiin raportin, joka kertoo, miten iso vaikutus seuran ja joukkueiden toiminnalla on lasten ja nuorten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Kyselyissä kerätty data kertoo koko seuran ja joukkueiden tasolla, millaisista perhetaustoista seuran harrastajat tulevat, ja miten toiminta vaikuttaa harrastajien sosiaaliseen hyvinvointiin. Seura ei kuitenkaan näe yksittäisen harrastajien vastauksia. Kysely noudattaa tiukasti tietosuojalakia.

Mielestämme jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus harrastaa. Harrastusten avulla opitaan uusia taitoja, tavataan muita ihmisiä ja pidetään kuntoa sekä vireyttä yllä. Harrastukset vaikuttavat jokaisen ihmisen hyvinvointiin. Aktiivinen ihminen pysyy terveempänä ja kokee elämänsä mielekkäämmäksi. Lisäksi harrastukset tukevat lapsen ja nuoren itsetunnon sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehitystä ja tarjoavat vastapainoa ja palautumista mm. koulutyöstä. Toimintamme kehittämiseksi tarvitsemme tietoa pelaajiemme hyvinvoinnista sekä harrastustoimintaan osallistumisen edellytyksistä.

Harrastajamme, tai alle 13-vuotiaiden harrastajien perheet, pääsevät itse raportoimaan toiminnan vaikuttavuudesta perheen taustatietoihin ja harrastajan hyvinvointiin liittyvien kyselyiden kautta. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa vain pari minuuttia ja vastaaminen on täysin anonyymia. Vastaamalla voimme kehittää harrastustoimintaa tukemaan harrastajien hyvinvointia entistäkin paremmin. Kyselyn löydät omasta Jopoxista.

Kiitos avustasi sekä hyvää kevättä!

Kalle Lahti
toiminnanjohtaja
TPS Juniorijääkiekko ry

Miksi?

Meille TPS Juniorijääkiekossa on tärkeää, että harrastustoiminta tavoittaa laajasti erilaisia perheitä. Kysymme harrastajan hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä selvittääksemme harrastustoiminnan vaikutuksia lasten hyvinvointiin. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Vastauksia tarkastellaan vain koontitasolla. Vastausaikaa on perjantaihin 3.5.2024 asti.

Kuka?

TPS Juniorijääkiekko ja lasten, nuorten sekä perheiden yhdenvertaisuutta edistävä Me-säätiö ovat käynnistäneet projektin, jossa selvitetään harrastustoiminnan tavoittavuutta ja positiivista vaikutusta harrastajien hyvinvointiin. Me-säätiö vastaa mittaamisteknologian lisäksi datan käsittelystä ja analysoinnista sekä tarjoaa TPS Juniorijääkiekolle raportit toiminnan tavoittavuudesta ja vaikuttavuudesta. Tiedotamme tuloksista kesän aikana.